PayEm 

מערכת חכמה לניהול
הוצאות עובדים

Image


מערכת מלאה לניהול הוצאות העובדים

PayEm היא מערכת המשלבת כרטיס אשראי חכם, ופלטפורמה אינטרנטית ומוביילית לאישור, תיעוד, ושליטה על הוצאות עובדים. 


הישאר בשליטה על הוצאות החברה

  • כרטיס אשראי יעודי להוצאות לכל עובד ועובדת
  • לכל כרטיס ניתן להגדיר חוקים והגבלות על השימוש בו.
  • הכרטיסים ניתנים לשליטה מיידית באמצעות הפלטפורמה של PayEm. 
Image
Image


התאם את חוקי הכרטיס לעובד/ת

 

המערכת מאפשרת לנהל את התקציב של כל עובד ועובדת. ניתן להגדיר עבור כל עובד/ת מתי ואיפה ניתן להשתמש בכרטיס, כמו גם על איזה קטגוריות אפשר לבצע עיסקאות בכרטיס (אוכל, דלק, הוצאות משרד, נסיעות, טיסות וכו׳). 
דו״חות הוצאות אוטומטיים

העיסקאות מתועדות באופן אוטומטי, ואין צורך להזין ידנית את פרטי העיסקה (סכום, מקום ושם העסק). ניתן לצלם את החשבונית ברגע ביצוע העיסקה. 

 

Image
Image 

אינטגרציה מלאה עם תוכנות ניהול חשבונות 

הפטמפורמה מאפשרת לתעד את כל הוצאות העובדים במקום אחד. בכל עת, ניתן לסנכרן את כל הדאטה בקלות עם תוכנת ניהול החשבונות שלך.